باشگاه فني - مهندسي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران

شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن ايران

مطالعه آزاد

شرکت هاي توسعه مسکن

باشگاه تخصصی<tectmi.com/title> <meta name="description" content="باشگاه تخصصی شرکت سازمان توسعه مسکن ایران" tectmi.com/> <meta name="keywords" content="باشگاه فنی - مهندسی شرکت سازمان توسعه مسکن ایران" tectmi.com/> <meta name="generator" content="DataLife Engine v10.5 (http:tectmi.com/tectmi.com/datalifeengine.irtectmi.com/)" tectmi.com/> <link rel="search" type="applicationtectmi.com/opensearchdescription+xml" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/enginetectmi.com/opensearch.php" title="باشگاه تخصصی" tectmi.com/> <link rel="alternate" type="applicationtectmi.com/rss+xml" title="باشگاه تخصصی" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/enginetectmi.com/rss.php" tectmi.com/> <script type="texttectmi.com/javascript" src="http:tectmi.com/tectmi.com/ajax.googleapis.comtectmi.com/ajaxtectmi.com/libstectmi.com/webfonttectmi.com/1tectmi.com/webfont.js"><tectmi.com/script> <script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/enginetectmi.com/editortectmi.com/scriptstectmi.com/webfont.js"><tectmi.com/script> <link media="screen" href="tectmi.com/enginetectmi.com/editortectmi.com/csstectmi.com/default.css" type="texttectmi.com/css" rel="stylesheet" tectmi.com/> <link rel="search" type="applicationtectmi.com/opensearchdescription+xml" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/enginetectmi.com/opensearch.php" ><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/webfont.js"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/webfont_002.js"><tectmi.com/script><link rel="shortcut icon" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/favicon.ico"><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/main.js" defer="defer"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/jquery_002.js" defer="defer"><tectmi.com/script><meta http-equiv="Content-Type" content="texttectmi.com/html; charset=utf-8"tectmi.com/><meta name="description" content=""tectmi.com/> <script type="texttectmi.com/javascript"> <tectmi.com/script><script src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/analytics.js" async=""><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/jquery.js"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/jqueryui.js"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/dle_js.js" defer="defer"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/highslide.js" defer="defer"><tectmi.com/script> <link rel="search" type="applicationtectmi.com/opensearchdescription+xml" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/enginetectmi.com/opensearch.php" tectmi.com/><link rel="alternate" type="applicationtectmi.com/rss+xml" href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/rss.xml"tectmi.com/><script type="texttectmi.com/rocketscript" data-rocketsrc="tectmi.com/enginetectmi.com/classestectmi.com/jstectmi.com/jquery.js"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/rocketscript" data-rocketsrc="tectmi.com/enginetectmi.com/classestectmi.com/jstectmi.com/jqueryui.js"><tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/rocketscript" data-rocketsrc="tectmi.com/enginetectmi.com/classestectmi.com/jstectmi.com/dle_js.js" defer="defer"><tectmi.com/script><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0 ,maximum-scale=1"tectmi.com/><link media="screen" href="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/styletectmi.com/styles.css?v=7" type="texttectmi.com/css" rel="stylesheet"tectmi.com/><link media="screen" href="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/styletectmi.com/engine.css" type="texttectmi.com/css" rel="stylesheet"tectmi.com/><link rel="stylesheet" href="tectmi.com/tectmi.com/maxcdn.bootstrapcdn.comtectmi.com/font-awesometectmi.com/4.4.0tectmi.com/csstectmi.com/font-awesome.min.css"><link href="https:tectmi.com/tectmi.com/plus.google.comtectmi.com/113499254015830712117tectmi.com/" rel="publisher"tectmi.com/><script type="texttectmi.com/rocketscript" data-rocketsrc="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/jstectmi.com/main.js" defer="defer"><tectmi.com/script><meta property="og:locale" content="fa_IR"tectmi.com/><meta property="og:type" content="website"tectmi.com/><meta property="og:title" content=""tectmi.com/><meta name="twitter:image" content="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/imagestectmi.com/logo.png"><meta name="theme-color" content="#ff5b1b"tectmi.com/><meta name="msapplication-navbutton-color" content="#ff5b1b"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#ff5b1b"><script type="texttectmi.com/javascript"> tectmi.com/* <![CDATA[ *tectmi.com/ var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-25755983-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'texttectmi.com/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:tectmi.com/tectmi.com/ssl' : 'http:tectmi.com/tectmi.com/www') + '.google-analytics.comtectmi.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); (function(b){(function(a){"__CF"in b&&"DJS"in b.__CF?b.__CF.DJS.push(a):"addEventListener"in b?b.addEventListener("load",a,!1):b.attachEvent("onload",a)})(function(){"FB"in b&&"Event"in FB&&"subscribe"in FB.Event&&(FB.Event.subscribe("edge.create",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","like",a])}),FB.Event.subscribe("edge.remove",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","unlike",a])}),FB.Event.subscribe("message.send",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","send",a])}));"twttr"in b&&"events"in twttr&&"bind"in twttr.events&&twttr.events.bind("tweet",function(a){if(a){var b;if(a.target&&a.target.nodeName=="IFRAME")a:{if(a=a.target.src){a=a.split("#")[0].match(tectmi.com/[^?=&]+=([^&]*)?tectmi.com/g);b=0;for(var c;c=a[b];++b)if(c.indexOf("url")===0){b=unescape(c.split("=")[1]);break a}}b=void 0}_gaq.push(["_trackSocial","twitter","tweet",b])}})})})(window); tectmi.com/* ]]> *tectmi.com/ <tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript" src="jstectmi.com/random.js"><tectmi.com/script> <style type="texttectmi.com/css"> #navspace { height: 220px; background-repeat: no-repeat; background-position:center; tectmi.com/* Use quotes when defining a file path *tectmi.com/ } <tectmi.com/style> <tectmi.com/head><body><script type="texttectmi.com/javascript"> <!-- var dle_root = 'tectmi.com/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'news-v'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["بله", "خیر", "قرار دادن", "انصراف", "ذخیره", "حذف", " لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..! "]; var menu_short = ' ویرایش سریع '; var menu_full = ' ویرایش کامل '; var menu_profile = 'مشخصات کاربری'; var menu_send = 'ارسال پیغام خصوصی'; var menu_uedit = 'ویرایش کاربر'; var dle_info = 'اطلاعات'; var dle_confirm = 'انجام'; var dle_prompt = 'قرار دادن'; var dle_req_field = 'برای ارسال، باید فرم را پر کنید.'; var dle_del_agree = ' آیا شما مطمئنین كه می خواهید این مطلب را حذف كنید؟'; var dle_spam_agree = 'آيا شما از نشانه گذاری اين نظر به عنوان اسپم مطمئن هستيد؟ (اين کار باعث حذف تمامی نظرات اين کاربر می شود)'; var dle_complaint = 'پیام شکایت برای مدیریت را وارد نمایید:'; var dle_big_text = 'متن وارد شده بیش از حد طولانی هست.'; var dle_orfo_title = 'نظرتان را برای مدیریت جهت پیدا کردن مشکل گرامری وارد نمایید.'; var dle_p_send = 'ارسال'; var dle_p_send_ok = 'گزارش شما با موفقیت ارسال شد'; var dle_save_ok = 'تغییرات با موفقیت ذخیره شد.'; var dle_reply_title= 'پاسخ به نظر'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'حذف مطلب'; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; $(function(){ FastSearch(); }); tectmi.com/tectmi.com/--> <tectmi.com/script><script type="texttectmi.com/javascript"> <!-- hs.graphicsDir = 'tectmi.com/enginetectmi.com/classestectmi.com/highslidetectmi.com/graphicstectmi.com/'; hs.outlineType = 'rounded-white'; hs.numberOfImagesToPreload = 0; hs.showCredits = false; hs.lang = { loadingText : 'درحال بارگذاری...', playTitle : 'مشاهده به عنوان اسلایدشو (space)', pauseTitle: 'مکث', previousTitle : 'تصویر قبلی', nextTitle : 'تصویر بعدی', moveTitle : 'جا به جایی', closeTitle : 'بستن (Esc)', fullExpandTitle : 'باز كردن اندازه كامل', restoreTitle : 'برای بستن تصویر، كلیك كنید و برای حركت دادن آن كلیك را نگه دارید.', focusTitle : 'متمرکز کردن', loadingTitle : 'منصرف شدن' }; tectmi.com/tectmi.com/--> <tectmi.com/script><div id="loading-layer" style="display:none"> لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..! <tectmi.com/div> <script type="texttectmi.com/javascript"> <!-- var dle_root = 'tectmi.com/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'news-v'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["بله", "خیر", "قرار دادن", "انصراف", "ذخیره"]; var menu_short = ' ویرایش سریع '; var menu_full = ' ویرایش کامل '; var menu_profile = 'مشخصات کاربری'; var menu_send = 'ارسال پیغام خصوصی'; var menu_uedit = 'ویرایش کاربر'; var dle_info = 'اطلاعات'; var dle_confirm = 'انجام'; var dle_prompt = 'قرار دادن'; var dle_req_field = 'برای ارسال، باید فرم را پر کنید.'; var dle_del_agree = ' آیا شما مطمئنین كه می خواهید این مطلب را حذف كنید؟'; var dle_complaint = 'پیام شکایت برای مدیریت را وارد نمایید:'; var dle_big_text = 'متن وارد شده بیش از حد طولانی هست.'; var dle_orfo_title = 'نظرتان را برای مدیریت جهت پیدا کردن مشکل گرامری وارد نمایید.'; var dle_p_send = 'ارسال'; var dle_p_send_ok = 'گزارش شما با موفقیت ارسال شد'; var dle_save_ok = 'تغییرات با موفقیت ذخیره شد.'; var dle_del_news = 'حذف مطلب'; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; $(function(){ FastSearch(); }); tectmi.com/tectmi.com/--> <tectmi.com/script> <div class="topbar"> <tectmi.com/div> <div class="header"><div class="wrapper"><a href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/"><img src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/imagestectmi.com/logo.png" width="360" height="154" alt="باشگاه فني - مهندسي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران"tectmi.com/><tectmi.com/a><tectmi.com/div><tectmi.com/div><nav id="navigation"><div class="wrapper"><div class="right"><ul><li><a href="http:tectmi.com/tectmi.com/www.tectmi.comtectmi.com/"><i class="fa fa-home"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?newsid=27">مرامنامه باشگاه<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="#" onclick="return false;">کتابخانه الکترونيک<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"><ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-manage"> مديريت<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-success"> موفقيت<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=civilbooks"> عمران<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-mem"> معماري<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-financial"> مالي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=english"> آموزش زبان انگليسي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/li><li><a href="#" onclick="return false;">مقالات<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"> <ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=managements"> مديريت<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=success"> موفقيت<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=sazeh"> عمران<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=memarry"> معماري<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=art-financial"> مالي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=soti">کتابهاي صوتي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="#" onclick="return false;">حقوقي<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"> <ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=melli"> مقررات ملی ساختمان<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=ghavanin"> قوانين <tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=bakhsh"> آیین نامه ها و بخشنامه هاي مهندسي<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-acco"> استانداردهاي حسابداري<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/li><li><li><a href="#" onclick="return false;">آموزش<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"> <ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-office"> office<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-civil"> نرم افزارهای عمرانی<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-internet"> اینترنت<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-oth"> متفرقه<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=english"> زبان انگليسي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-financial"> مالی<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/li><li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=linkestan">لينکستان<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=tower">گالري تصاوير<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="#" onclick="return false;">اخبار<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"> <ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=news-cons"> صنعت ساختمان<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=news-eco"> اقتصادي<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=news-cult"> عمومي<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <tectmi.com/ul> <li><a href="#" onclick="return false;">نظام پيشنهادات<i class="fa fa-angle-down"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><div class="sub-menu"><ul> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=xform&id=1"> ارائه پيشنهاد<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=list">پيشنهادات بررسي شده<tectmi.com/a><tectmi.com/li> <li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=suggestion-list"> پيشنهادات تصويب شده<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/li> <tectmi.com/div><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><div class="left"><form action="tectmi.com/" name="searchform" method="post"><ul><li><a href="#" onclick="return false;"><i class="fa fa-search"><tectmi.com/i><tectmi.com/a><input type="text" id="story" name="story" placeholder="جستجو در سایت..."tectmi.com/><label class="dn" for="story">جستجو در سایت<tectmi.com/label><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><input type="hidden" name="do" value="search"tectmi.com/><input type="hidden" name="subaction" value="search"tectmi.com/><tectmi.com/form><tectmi.com/div><div class="clear"><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="benavbar"><tectmi.com/div><tectmi.com/nav><div class="content"><div class="wrapper"><iframe src="sslider.html" width="100%" height="240px" frameborder="0"><tectmi.com/iframe> <div class="main"> <div class="content"><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h4>شوراي پژوهشهاي توسعه مسکن ايران<tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content"><!doctype html> <html class="no-js" lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> <meta name="description" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <tectmi.com/head> <body> <div class="container"> <ul class="tabs"> <li class="tab-link current" data-tab="tab-1">مطالب ارائه شده در جلسات شورا<tectmi.com/li> <li class="tab-link" data-tab="tab-2">گزارشها<tectmi.com/li> <li class="tab-link" data-tab="tab-3">تجربيات فني و مهندسي<tectmi.com/li> <li class="tab-link" data-tab="tab-4">فايلهاي ارائه شده در جلسات استاني<tectmi.com/li> <tectmi.com/ul> <div id="tab-1" class="tab-content current"> <iframe src="tabs.html" width="99%" height="210px" frameborder="0"> <tectmi.com/iframe> <tectmi.com/div> <div id="tab-2" class="tab-content"> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=2533" target="_blank">گزارش اولين کنفرانس بلند مرتبه سازي در ايران و خاورميانه (مباحث مقدماتي) - امور فني و تحقيقات مهندسي<tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=shora"target="_blank" > مجموعه بخشنامه های مسکن مهر <tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=parand" target="_blank">بازدید مجازی از شهر جدید پرند<tectmi.com/a> <tectmi.com/div> <div id="tab-3" class="tab-content"> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=2532"target="_blank"> بررسي استفاده از مواد ضد حريق در ساختمان مرکزي تجارت قزوين <tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=2529"target="_blank"> بررسي استفاده از Dry Wallکناف در پروژه مرکز تجارت قزوين<tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=2530"target="_blank"> اجراي نما ESP در پروژه 1050 واحدي آسمان کوثر اردبيل<tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=2531"target="_blank"> استفاده از از وصله مکانيکي به جاي وصله پوششي ميلگرد در کارگاه رشديه تبريز <tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=ta-ga"target="_blank">استفاده از گچ پاششي<tectmi.com/a> <tectmi.com/div><div id="tab-4" class="tab-content"> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=3822"target="_blank"> حل مسئله و تصمیم گیری در پروژه - آقاي مهندس نائب آقايي <tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=3823"target="_blank"> معماری پایدار - خانم مهندس کسائي <tectmi.com/a> <br> <br> <a href="tectmi.com/index.php?newsid=3824"target="_blank"> مدل های ذهنی - Mental Models - آقاي مهندس پيدايش <tectmi.com/a> <br> <br> <tectmi.com/div> <tectmi.com/div><!-- container --> <script src="https:tectmi.com/tectmi.com/code.jquery.comtectmi.com/jquery-3.2.0.min.js"><tectmi.com/script> <script src="jpix.min.js"><tectmi.com/script> <script type="texttectmi.com/javascript"> $(function () { $('ul.tabs').pixiefyTabs(); $('ul.accordion').pixiefyAccordion(); }) <tectmi.com/script> <script type="texttectmi.com/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36251023-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'jqueryscript.net']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'texttectmi.com/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:tectmi.com/tectmi.com/ssl' : 'http:tectmi.com/tectmi.com/www') + '.google-analytics.comtectmi.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); <tectmi.com/script> <tectmi.com/body> <tectmi.com/html> <tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h4>مطالعه آزاد<tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content"><iframe src="jquery-flipster-mastertectmi.com/index.html" width="100%" height="205px" frameborder="0"><tectmi.com/iframe><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h4>شرکت هاي توسعه مسکن<tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content"><iframe src="toseee.html" width="100%" height="180px" frameborder="0"><tectmi.com/iframe><tectmi.com/div><tectmi.com/div> <tectmi.com/div><aside><div class="sidebar-left"><div class="mbox"><div class="title"><h1>کتابخانه الکترونيک<tectmi.com/h1><tectmi.com/div><div class="content"> <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js"> <head> <meta charset="UTF-8" tectmi.com/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="description" content="" tectmi.com/> <meta name="keywords" content="" tectmi.com/> <meta name="author" content="Codrops" tectmi.com/> <link rel="stylesheet" type="texttectmi.com/css" href="css2tectmi.com/component.css" tectmi.com/> <script src="jstectmi.com/modernizr.custom.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/head> <body> <div class="container demo-1"> <!-- Top Navigation --> <ul class="grid cs-style-1"> <li> <figure> <img src="imagestectmi.com/ebook.png" alt=""> <figcaption> <br> <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-manage"> مديريت<tectmi.com/a>    <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-success"> موفقيت<tectmi.com/a><br><br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-financial"> مالي<tectmi.com/a><br><br> <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=civilbooks"> عمران<tectmi.com/a>    <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-mem"> معماري<tectmi.com/a> <tectmi.com/figcaption> <tectmi.com/figure> <tectmi.com/li> <tectmi.com/ul> <tectmi.com/div><!-- tectmi.com/container --> <script src="jstectmi.com/toucheffects.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/body> <tectmi.com/html> <tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h1>مقالات<tectmi.com/h1><tectmi.com/div><div class="content"> <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js"> <head> <meta charset="UTF-8" tectmi.com/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="description" content="" tectmi.com/> <meta name="keywords" content="" tectmi.com/> <meta name="author" content="Codrops" tectmi.com/> <link rel="stylesheet" type="texttectmi.com/css" href="css2tectmi.com/component.css" tectmi.com/> <script src="jstectmi.com/modernizr.custom.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/head> <body> <div class="container demo-1"> <!-- Top Navigation --> <ul class="grid cs-style-1"> <li> <figure> <img src="imagestectmi.com/art.png" alt=""> <figcaption><br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=managements"> مديريت<tectmi.com/a>    <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=success"> موفقيت<tectmi.com/a><tectmi.com/br><tectmi.com/br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page= art-financial"> مالي<tectmi.com/a><br><tectmi.com/br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=sazeh"> عمران<tectmi.com/a>    <a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=memarry"> معماري<tectmi.com/a> <tectmi.com/figcaption> <tectmi.com/figure> <tectmi.com/li> <tectmi.com/ul> <tectmi.com/div><!-- tectmi.com/container --> <script src="jstectmi.com/toucheffects.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/body> <tectmi.com/html> <tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h1>حقوقي<tectmi.com/h1><tectmi.com/div><div class="content"> <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js"> <head> <meta charset="UTF-8" tectmi.com/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="description" content="" tectmi.com/> <meta name="keywords" content="" tectmi.com/> <meta name="author" content="Codrops" tectmi.com/> <link rel="stylesheet" type="texttectmi.com/css" href="css2tectmi.com/component.css" tectmi.com/> <script src="jstectmi.com/modernizr.custom.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/head> <body> <div class="container demo-1"> <!-- Top Navigation --> <ul class="grid cs-style-1"> <li> <figure> <img src="imagestectmi.com/fin.png" alt=""> <figcaption><br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=bakhsh" target="_blank" target="_blank"> آيين نامه ها و بخشنامه هاي مهندسي<tectmi.com/a><tectmi.com/br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=lib-acco" target="_blank"> استانداردهاي حسابداري<tectmi.com/a><tectmi.com/br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=melli"target="_blank"> مقررات ملي ساختمان<tectmi.com/a><tectmi.com/br><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=ghavanin"target="_blank"> قوانين<tectmi.com/a> <tectmi.com/figcaption> <tectmi.com/figure> <tectmi.com/li> <tectmi.com/ul> <tectmi.com/div><!-- tectmi.com/container --> <script src="jstectmi.com/toucheffects.js"><tectmi.com/script> <tectmi.com/body> <tectmi.com/html> <tectmi.com/div><tectmi.com/div> <tectmi.com/div><tectmi.com/aside><aside><div class="sidebar-right"> <div class="mbox"><div class="title"><h4>ارسال مطلب توسط اعضا <tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content no-padd"><ul class="linear"><li><a href="tectmi.com/index.php?do=addnews"target="_blank"><img src="tectmi.com/templatestectmi.com/news-vtectmi.com/imagestectmi.com/sendpost.png" tectmi.com/> <tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/div> <div class="mbox"><div class="title"><h4>آموزش<tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content no-padd"><ul class="linear"><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-office"> نرم افزارهاي office<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-civil"> نرم افزارهاي عمراني<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-internet"> اينترنت<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=edu-oth"> متفرقه<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=english"> زبان انگليسي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page= edu-financial"> مالي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h4>دانلود نرم افزار<tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content no-padd"><ul class="linear"><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=p-arc"> نرم افزارهاي طراحي و ترسيم<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=p-civil"> برنامه هاي کاربردي عمران<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=p-app"> نرم افزارهاي کاربردي<tectmi.com/a><tectmi.com/li><li><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=p-excell">برنامه هاي تحت Excell <tectmi.com/a><tectmi.com/li><tectmi.com/ul><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="mbox"><div class="title"><h4>لينکستان<a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=linkestan"target="_blank"><span>مشاهده<tectmi.com/span><tectmi.com/a><tectmi.com/h4><tectmi.com/div><div class="content no-padd"> <iframe src="tectmi.com/linkdoonitectmi.com/addlink.html" width="100%" height="190px" float="right" frameborder="0"><tectmi.com/iframe><tectmi.com/div><tectmi.com/div><tectmi.com/div><tectmi.com/aside><tectmi.com/div> <div class="clear"><tectmi.com/div><tectmi.com/div> <div class="footer"><div class="wrapper"><div class="column"><h4><span>جديدترين مطالب<tectmi.com/span><tectmi.com/h4><MARQUEE behavior="scroll" direction="up" height="120"scrollamount="1" scrolldelay="0" width="100%"onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> <div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/4060--.html">۲۱ قانون مالی برای کسب درآمد بیشتر<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/4059--.html">مهارتهای ارتباطی در فروش<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/4058--.html">پرسودترین مشاغل اینترنتی سال۲۰۱۷<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/4057--.html">۶ تکنیک عملی و فوری برای رهایی از بدهی<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/4056--.html">عبور از موانع فروش<tectmi.com/a><tectmi.com/div> <tectmi.com/MARQUEE><tectmi.com/div><div class="column"><h4><span>پربازديدترين مطالب<tectmi.com/span><tectmi.com/h4><MARQUEE behavior="scroll" direction="up" height="120"scrollamount="1" scrolldelay="0" width="100%"onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> <div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/27-shhshyeshh-shhshshshhshhshshhshh.html">متن مرامنامه<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/1897-تقویت-مشارکت-کارکنان-زن-در-مدیریت.html">تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/1971-مطالعه-تحليلي-رفتار-لرز-هاي-قابهاي-مهاربندي-شده-زانويي.html">مطالعه تحليلي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده زانويي<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/2103-استقرار-نظام-مدیریت-مبتنی-بر-عملکرد.html">استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد<tectmi.com/a><tectmi.com/div><div class="menu2"><a style="color:#969696;" href="tectmi.com/621-shjoshhshyi-shhshshyeshjoshh-shishshiy-shh.html">بلند مرتبه سازی و تاریخچه آسمان خراش ها<tectmi.com/a><tectmi.com/div> <tectmi.com/MARQUEE><tectmi.com/div><div class="column"><h4><span>اخبار صنعت ساختمان<tectmi.com/span><a href="tectmi.com/index.php?do=static&page=news-constectmi.com/">بیشتر...<tectmi.com/a><tectmi.com/h4><p class="justify"><MARQUEE behavior="scroll" direction="up" height="120"scrollamount="1" scrolldelay="0" width="100%"onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"><script language="javascript" src="http:tectmi.com/tectmi.com/code.parstools.comtectmi.com/?t=rss&url=https:tectmi.com/tectmi.com/www.bananews.irtectmi.com/feed&n=10&link=y&date=n&width=400&dir=rtl&bgcolor=transparent&bdcolor=transparent"><tectmi.com/script><div style="display:none;"><a href="http:tectmi.com/tectmi.com/parstools.comtectmi.com/"><h1>فید خوان rss reader<tectmi.com/h1><tectmi.com/a><tectmi.com/div> <style> .WFeedTitle{font-size:0pt;text-decoration:none;font-weight:600}.WFeedTitle:hover{color:#ff4400;} .WFeed{text-decoration:none;color:#969696;}.WFeed:hover{color:#0087AD;} <tectmi.com/style> <tectmi.com/MARQUEE> <tectmi.com/p><tectmi.com/div><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div class="copyright"><div class="wrapper"><div class="left en"><tectmi.com/div><div class="right">کليه حقوق اين سايت متعلق به باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران ميباشد<tectmi.com/div><tectmi.com/div><tectmi.com/div><div id="go-top"><i class="fa fa-chevron-up"><tectmi.com/i><tectmi.com/div><div id="modal_bg"><tectmi.com/div><div id="modal"><div id="modal_title"><h6> <tectmi.com/h6><span onclick="hideModal()"><i class="fa fa-times"><tectmi.com/i><tectmi.com/span><tectmi.com/div><div id="modal_content"><tectmi.com/div><tectmi.com/div> <script type="texttectmi.com/rocketscript">!( function( d, wid ) { var s = d.createElement( 'script' ), h = d.head || d.getElementsByTagName( 'head' )[ 0 ]; s.async = true; s.onload = function(e) { h.removeChild( this ); }; h.appendChild( s ); s.src = 'http:tectmi.com/tectmi.com/beta.footprint.anetwork.irtectmi.com/v1tectmi.com/analytics.js?wid=' + wid; })( document, 5 );<tectmi.com/script><tectmi.com/body><tectmi.com/html> <!-- DataLife Engine Copyright Persian Group (http://datalifeengine.ir) -->