شرکت توسعه مسکن اردبيل يکي از شرکتهاي زيرمجموعه شرکت سازمان توسعه مسکن ايران وابسته به بنياد مسکن انقلاب اسلامي به حول و قوه الهي در خصوص توليد انبود مسکن و با هدف مشارکت در سازندگي ، ايجاد فرصتهاي شغلي در حوزه عمران و آباداني ، رضايت مشتريان و تعميم نظر آنها در توليد محصول ، مشارکت با سرمايه گذاران و بانکها ، کاهش قيمت تمام شده محصول ، صنعتي سازي ، ايجاد تنوع و بهبود مستمر فعاليت ها ، در سال 1385 تحت شماره 6117 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي اردبيل تاسيس و به ثبت رسيده است.
در عصر کنوني رفاه و امنيت روحي و رواني جوامع با برطرف کردن نيازهاي اساسي شهروندان همسو بوده و تامين مسکن بعنوان عامل اساسي در رفع اين نياز ميباشد.
شرکت بر اين باور است که توسعه ساختمان در جهت تامين نياز شهروندان ، از ارزشمندترين هدفهاي انساني است . ما بر اين باور هستيم که در قبال کليه مشترياني که از واحدهاي مسکوني و تجاري ما استفاده مي کنند مسئول هستيم و براي جلب رضايت مشتريان ، پروژه هاي خود را در کمترين زمان ، کيفيت و زيبايي مطلوب و نيز مصالح بکار گرفته شده به حدي رسانده ايم که در حال حاضر يکي از انبوه سازان قابل اعتماد و خوشنام کشور هستيم.
همچنين با اتکا به توانايي هاي خلاق و سازنده کارکنان خود ، از طرح هاي متفاوت و خلاقانه در پياده سازي نظر مشتريان نيز استفاده ميشود.
با توجه به رشد جمعيت ، کمبود مسکن به يکي از مهمترين دغدغه هاي مسئولين کشور تبديل گرديده و در همين راستا شرکت توسعه مسکن اردبيل اراضي منطقه کوثر اردبيل را جهت استفاده ساخت مسکن و آماده سازي آن اختصاص داده است.
تلفن : 51 - 2255050 - 0451

آدرس دفتر مرکزي : اردبيل - خيابان ساحلي - نرسيده به ميدان 15 خرداد پلاک 29

کد پستي : 5613643839

آدرس پست الکترونيکي : info@toseemaskanard.ir

آدرس سايت : toseemaskanard.ir