مقررات ملی ساختمان

رديف عنوان فرمتسايز
1 مبحث اول : تعاریفpdf5.34mb
2 مبحث دوم : نظامات اداریpdf1.37mb
3 مبحث سوم : حفاظت ساختمانها در مقابل حریقpdf6.52mb
4 مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان pdf2.65mb
5 مبحث پنجم : مصالح و فرآورده های ساختمانیpdf527kb
6 مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمانpdf6.23mb
7 مبحث هفتم : پی و پی سازیpdf4.7mb
8 مبحث هشتم : طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بناییpdf961kb
9 مبحث نهم : طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمهpdf19.33mb
10 مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمان‌های فولادیpdf11.24mb
11 مبحث يازدهم : طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌هاpdf7.46mb
12 مبحث دوازدهم : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا pdf5.96mb
13 مبحث سيزدهم : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان هاpdf788kb
14 مبحث چهاردهم : تأسیسات مکانیکیpdf2.05mb
15 مبحث پانزدهم : آسانسورها و پلکان برقیpdf1.19mb
16 مبحث شانزدهم : تأسیسات بهداشتیpdf3.60mb
17 مبحث هفدهم : لوله کشی گاز طبیعیpdf3.1mb
18 مبحث هجدهم : عایق بندی و تنظیم صداpdf841kb
19 مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی pdf1.14mb
20 مبحث بيستم : علائم و تابلوها pdf6.08mb
21 مبحث بيست و يکم : پدافند غیرعاملpdf4.17mb
22 مبحث بيست و دوم : مراقبت و نگهداری pdf2.04mb
23 ابلاغ ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) pdf456kb
24 ابلاغ ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) pdf456kb
25 ابلاغ ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) pdf519kb
26 ابلاغ اصلاحیه شماره 2 ویرایش 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان pdf87kb
27 ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان - غلط‌نامه چاپ اول تا چهارم pdf204kb
28 ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان - غلط‌نامه چاپ پنجم به بعد pdf84kb
29 ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان pdf181kb
30 اصلاحیه فصل 3-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان pdf133kb