پست تست شماره 1

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .باشگاه تخصصي شرکت سازمان توسعه مسکن ايران که از اين پس به اختصار “باشگاه” ناميده مى شود مجموعه ايست حرفه اى، مستقل، غيرانتفاعي و غير سياسى که بر پايه همکاري و همفکري گروهي به منظور ارتقاء بنيه علمي – تخصصي کادر شرکت تشكيل ميگردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *